fbpx

TIETOSUOJAILMOITUS

TIETOSUOJAILMOITUS – KIRJAPODI

1. YKSITYISYYDENSUOJAN TARKOITUS – KITEYTETTYNÄ

Tämä yksityisyydensuoja on laadittu ihmisille, jotka haluavat tietää mitä tietoja heistä kerätään ja kuinka kerättyjä tietoja hyödynnetään.
Viestintätoimisto Kirjapodi Oy (”KP”) noudattaa markkinoinnissaan tietosuoja-asetusta, tietosuojalakia ja tietoyhteiskuntakaarta, joita valvoo ja ohjaa tietosuojavaltuutettu sekä evästeiden käytöstä annettuja lakeja, joiden noudattamista valvoo Viestintävirasto.
Lue yksityisyydensuoja huolella, jotta tiedät mitä tietoja sinusta kerätään, kuinka niitä käytetään ja mitä oikeuksia sinulla tietojen keräämiseen liittyen on.

2. YKSITYISYYDENSUOJAN TARKOITUS – KOKONAISUUDESSA

Kirjapodi kerää henkilötietoja Kirjapodi.fi-sivustonsa (”sivusto”) käyttäjistä. Tietosuojailmoitusta sovelletaan Kirjapodi.fi –sivustoon. KP toimii rekisterinpitäjänä, niille henkilötiedoille, joita sivuston käyttäjät, kuten sinä, antavat KP:lle vieraillessaan sivustolla tai muilla tavoin, tai joita KP kerää automaattisesti sivustolla vierailevista.

Yksityisyytesi sekä henkilötietojesi suojaaminen on meille ensiarvoisen tärkeää. KP on sitoutunut noudattamaan henkilötietojen käsittelyssä soveltuvan tietosuojalainsäädännön vaatimuksia.
Henkilötietojesi käsittelyn tavat ja tarkoitukset on selostettu tarkemmin tässä tietosuojailmoituksessa.

Tätä tietosuojailmoitusta tullaan päivittämään. Tarkistamme tätä tietosuojailmoitusta sitä mukaan, kun uudet ominaisuudet lisätään sivustolle. Tältä sivulta löydät aina ilmoituksen ajantasaisen version.

Tämä tietosuojailmoitus sisältää seuraavat osa-alueet:

1. Yksityisyydensuojan tarkoitus – Kiteytettynä
2. Yksityisyydensuojan tarkoitus – Kokonaisuudessa
3. Miksi KP käsittelee henkilötietoja?
4. Mitä henkilötietoja KP käsittelee?
5. Tietolähteet
6. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
7. Henkilötietojen käsittely kolmansien tahojen toimesta
8. Kansainväliset tietojen siirrot
9. Henkilötietojen säilytysaika
10. Käyttäjän oikeudet
11. Kuka on rekisterinpitäjä ja kehen voin ottaa yhteyttä?

3. MIKSI KP KÄSITTELEE HENKILÖTIETOJA?

KP kerää ja käsittelee henkilötietojasi

  • Jotta pystyt käyttämään sivustoa
  • Sivuston ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi
  • Sivuston käyttökemuksen parantamiseksi keräämällä tietoa sivustolla vierailustasi hyödyntäen evästeitä ja muita analyysiteknologioita
  • Viestintä- ja markkinointikäyttöön

Lisäksi KP käsittelee henkilötietoja myös sivuston tietoturvasta huolehtimiseen sekä väärinkäytösten ehkäisyyn ja tutkintaan.

4. MITÄ HENKILÖTIETOJA KP KÄSITTELEE?

KP käsittelee vain tässä tietosuojailmoituksessa määriteltyjen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Henkilötiedot, joita KP käsittelee, voidaan jaotella seuraavasti:

  • KP-tunnukseen liittyvät tiedot, kuten käyttäjätunnus ja salasana
  • Tunniste kuten titteli sekä etu- ja sukunimi
  • Yhteystiedot, kuten puhelinnumero ja sähköpostiosoite
  • Sivuston käytöstä havainnoidut ja johdetut tiedot: esimerkiksi vierailun aika; sivu, jolta käyttäjä on siirtynyt sivustolle; sivustolla vieraillut sivut; verkkoselaimen tyyppi, IP-osoite sekä selaimen (esimerkiksi Google Chrome) versio, laitteen käyttöjärjestelmä ja käyttöliittymä ja vastaavat tekniset tiedot. KP käyttää evästeitä ja vastaavia teknologioita kerätäkseen tätä tietoa. Voit lukea lisää näistä teknologioista evästekäytännöistämme.
  • Uutiskirjeen käyttäjäprofiiliin liittyvät tiedot; kuten tilaajaa kiinnostavat palvelut, uutiskirjeen tilaaminen (päivämäärä ja aika), sisältö, klikatut linkit, IP-osoite; selaintyyppi -ja versio sekä laitetyyppi.
  • Rekrytointi: tarkoitus on vastaanottaa, käsitellä ja säilyttää Viestintätoimisto Kirjapodi Oy:sta työnantajana kiinnostuneiden työnhakijoiden työpaikkahakemuksia. Hakija voi osoittaa hakemuksen haluamaansa työtehtävään tai jättää avoimen hakemuksen.

5. TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään käyttäjiltä itseltään näiden vieraillessa verkkosivustollamme tai muuten asioidessa  KP:n kanssa. Niiltä osin, kuin rekisteröityjen tietoja esitetään sivustollamme (lähinnä KP:n työntekijät), tietoja tuodaan tai kopioidaan sivustollemme muista sisäisistä järjestelmistämme.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja kerättyjä henkilötietoja tarvittaessa päivittää myös yhteistyökumppaneiltamme sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä, kuten yhteystietojen päivityspalveluja tarjoavilta yrityksiltä. Tämä koskee pääsääntöisesti vain tilanteita, joissa käyttäjä on liittynyt uutiskirjeemme vastaanottajaksi.

6. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE

Sopimuksen täytäntöönpanemiseksi (työntekijät tai asiakkaat):

• KP -tunnukseen liittyvät tiedot
• Tunnistamistiedot
• Yhteystiedot

Rekrytoinnin täytäntöönpanemiseksi (työnhakija):

• hakijan perustiedot (nimi, yhteystiedot, syntymäaika)
• hakijan koulutus- ja työkokemustiedot
• hakijan toivomukset tulevasta työtehtävästä
• hakijan kokemus- ja osaamisprofiilia kuvaavat tiedot
• hakijan vapaamuotoisesti kirjoittamat lisätiedot

Oikeutettu etu ylläpitää ja kehittää sivustoa sekä viestiä ja markkinoida KP toiminnasta:

• Käsiteltävät henkilötiedot viestintä- ja markkinointitarkoituksiin
• Sivuston käytöstä havainnoidut ja johdetut tiedot
• Uutiskirjeen käyttäjäprofiiliin liittyvät tiedot
• Sivuston tietoturvasta huolehtimiseen sekä väärinkäytösten ehkäisyyn ja tutkintaan.

7. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY KOLMANSIEN TAHOJEN TOIMESTA

KP siirtää vain tässä tietosuojailmoituksessa määriteltyjen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja:

1) Palveluntarjoajat
KP käyttää verkkosivun ylläpitämisessä ja palvelun tuottamisessa tässä tietosuojakäytännössä eriteltyjen tarkoitusten mukaisessa tietojenkäsittelyssä kumppaneita. KP siirtää henkilötietojasi näille kumppaneillemme vain siinä laajuudessa, kuin nämä kumppanimme tarvitsevat pääsyn käsittelemiimme henkilötietoihin voidakseen tarjota palveluita KP:lle tämän tietosuojailmoituksen määrittelemissä tarkoituksissa.

Saatamme käyttää Internet-sivustoillamme palveluntarjoajien ns. yhteisöliitännäisiä toimintoja, kuten Facebookin Jaa-painiketta, jolloin sisältö tulee suoraan Facebookista. Linkit näiden palveluntarjoajien tietosuojakäytäntöihin löydät Evästekäytännöistämme.

Käytämme Internet-sivustoillamme palveluntarjoajien evästeitä, kuten mm. Google Analyticsin evästeitä, joiden avulla verkkosivujen käytöstä voidaan laatia tilastoja ja analysoida sivuston käyttöä. Lisätietoja käyttämistämme evästeistä ja siitä miten voit muuttaa evästeitä koskevia asetuksia saat Evästekäytännöistämme

2) Oikeudelliset syyt
Voimme jakaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille, mikäli pääsy henkilötietoihin tai niiden muu käsittely on tarpeen

i) soveltuvan lainsäädännön ja/tai oikeuden määräyksen täyttämiseksi;

ii) väärinkäytöksen, turvallisuusriskin tai teknisen ongelman havaitsemiseen, estämiseen tai käsittelemiseen.

8. KANSAINVÄLISET TIETOJEN SIIRROT

Sivuston palvelin sijaitsee Suomessa. Pyrimme toteuttamaan kaikki sivustoomme liittyvät palvelut EU-alueella tai Euroopan talousalueella (ETA) sijaitsevia toimijoita ja palveluita hyödyntäen. Sivustomme käyttämiseen liittyviä palveluita saatetaan kuitenkin joissakin tapauksissa toteuttaa myös kolmansissa valtioissa sijaitsevia toimijoita ja palvelimia käyttäen, ja tällöin henkilötietojasi saatetaan siirtää myös EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä noudattaen. Mikäli siirrot kohdistuvat sellaisiin kolmansiin valtioihin, joissa ei ole taattu tietosuojan riittävää tasoa, siirrot suojataan asianmukaisin suojatoimin, kuten Euroopan komission tai valvontaviranomaisen hyväksymiin vakiosopimuslausekkeisiin tai yritystä koskeviin sitoviin sääntöihin. Voit pyytää tietoja näistä kansainvälisistä tietojen siirroista sekä käyttämistämme asianmukaisista suojatoimista ottamalla yhteyttä kohdassa alla mainittuun yhteyshenkilöömme.

9. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin on tarpeen tässä tietosuojailmoituksessa mainittujen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten toteuttamiseksi käsittelyn oikeusperusteen voimassaolon ajan.

Esimerkiksi työsuhteen päätyttyä poistamme sivustoltamme työntekijän yhteystiedot. Muiden käyttäjien tietoja säilytetään niin kauan, kuin oikeutetun etumme voidaan perustellusti katsoa olevan olemassa. Oikeutetun edun olemassaolon määrittelemme esimerkiksi verkkopalveluidemme käytön ja välisemme yhteydenpidon perusteella. Pääsääntöisesti muiden käyttäjien tietoja säilytetään vuoden ajan viimeisestä kirjautumisesta tai sivuston käytöstä, jonka jälkeen tiedot poistetaan. Työnhakijan antamia hakemustietoja säilytetään hakijarekisterissä tietyn tehtävän osalta kolmen (3) kk:n ajan, jonka jälkeen ne siirretään arkistoon, jossa niitä säilytetään kahden (2) vuoden ajan, ja niihin voidaan palata myöhempien hakujen yhteydessä. KP voi myös omasta aloitteestaan poistaa puutteellisin tiedoin varustettuja työpaikkahakemuksia.

10. KÄYTTÄJÄN OIKEUDET

Oikeuksista yleisesti ja oikeuksien toteuttaminen
EU:n tietosuoja-asetus takaa rekisteröidylle useita oikeuksia, joita käyttämällä rekisteröity voi itse useissa tilanteissa määrätä henkilötietojensa käsittelystä. Rekisteröity voi käyttää seuraavia oikeuksia suhteessa KP:n niiltä osin, kuin KP toimii rekisterinpitäjänä kyseisille rekisteröidyn henkilötiedoille:

Tarkastusoikeus ja oikeus oikaista virheelliset tiedot
Sinulla on oikeus saada KP:lta vahvistus siitä, käsitelläänkö sinua koskevia tietoja, sekä oikeus tarkastaa KP:n sinusta käsittelemät tiedot. KP voi tarvittaessa pyytää sinua täsmentämään tarkastusoikeutta koskevaa pyyntöäsi mm. tietojen toimittamista koskevien yksityiskohtien osalta.
Lisäksi sinulla on oikeus vaatia meitä oikaisemaan sinusta käsittelemämme, virheelliset tiedot, tai täydentää sellaisia puutteellisia tietoja, joita sinusta käsittelemme.

Oikeus vaatia tiedon poistamista
Voit pyytää KP:ta poistamaan henkilötietosi järjestelmistämme. KP suorittaa pyyntösi mukaiset toimenpiteet, jos ei ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa, kuten lakisääteistä velvoitetta jatkaa tietojen käsittelyä. Tiedot eivät välttämättä poistu välittömästi kaikista varmuuskopio- tai muista vastaavista järjestelmistämme, vaan ne poistetaan säännöllisten tietokanta-ajojen yhteydessä.

Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä
Voit myös pyytää rajoituksia henkilötietojesi käsittelyyn, mikäli tietojasi käsitellään muihin tarkoituksiin kuin palvelumme suorittamiseksi tai laista aiheutuvan velvollisuuden täyttämiseksi. Voit myös vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, vaikka käsittely perustuisi aikaisemmin antamaasi suostumukseen. Henkilötietojen käsittelyn vastustaminen saattaa johtaa rajoitetumpiin mahdollisuuksiin käyttää internetsivujamme. Sinulla on oikeus kieltäytyä sähköisestä suoramarkkinoinnista seuraamalla ohjeita, jotka on sisällytetty kaikkiin lähettämiimme markkinointiviesteihin.

Käsittelyn rajoittaminen
Jos kiistät rekisteröimiemme tietojen oikeellisuuden tai tietojen käsittelyn lainmukaisuuden, tai jos olet vastustanut tietojen käsittelyä oikeuksiesi mukaisesti, voit pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen. Tietojen käsittely rajoitetaan tällöin vain tietojen säilyttämiseen, kunnes tietojen oikeellisuus on varmistettu tai on voitu tarkistaa, ovatko oikeutetut etumme ensisijaisia sinun etuihisi nähden.

Jos sinulla ei ole oikeutta pyytää tietojen poistamista rekistereistämme, voit sen sijaan pyytää, että rajoitamme näiden tietojen käsittelyn vain tietojen säilyttämiseen. Jos sinua koskevien rekisteröityjen tietojen käsittely on tarpeellista ainoastaan oikeusvaateen esittämiseksi, voit myös vaatia, että tietojen muu käsittely rajoitetaan vain tietojen säilyttämiseen. Saatamme käsitellä tietojasi muissa tarkoituksissa, jos oikeusvaateen esittäminen sitä edellyttää tai jos olet antanut siihen suostumuksesi.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Sinulla on oikeus saada henkilötietosi meiltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa, jotta voit välittää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, silloin kun KP:n toteuttama henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseen tai välillämme solmittuun sopimukseen.

11. KUKA ON REKISTERINPITÄJÄ JA KEHEN VOIN OTTAA YHTEYTTÄ?

Voit käyttää oikeuksiasi ottamalla yhteyttä KP:n tietosuojavastaavaan (kirjapodi@gmail.com). Oikeuksiesi laajuus on sidottu henkilötietojesi käsittelyperusteeseen ja oikeuksien käyttö edellyttää tunnistautumista.

Rekisterinpitäjä:
Viestintätoimisto Kirjapodi Oy
Kapteeninkatu 24 E52
00140
Helsinki

Rekisterin ylläpitäjä
Bazian Prudens
Toimitusjohtaja
Sähköposti: kirjapodi@gmail.com
Puhelinnumero: 045 3185485

Tietosuojavastaava
Henri Isotalo
Sähköposti: kirjapodi@gmail.com

Valitusoikeus
Jos henkilötietojesi käsittelyssä on mielestäsi rikottu tietosuojalainsäädäntöä, sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle rekisterinpitäjän toteuttamasta henkilötietojen käsittelystä. Valitus tehdään toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, Suomessa tietosuojavaltuutetulle tämän antamien ohjeiden mukaisesti. Lisätietoja löydät tietosuojavastaavan verkkosivuilta:
https://tietosuoja.fi/etusivu

Enter your keyword