fbpx

Työelämä uudistuu

Tarinoita työelämän sivistyksestä

Minna Mattila-Aalto

on työn kehittämiseen, johtamiskysymyksiin ja valmentamiseen perehtynyt valtiotieteiden tohtori. Hänen erityinen intressinsä kiinnittyy työelämän sosiaaliseen kestävyyteen ja työelämäsivistykseen. Sosiaalinen kestävyys työelämässä tarkoittaa hänelle seuraavia asioita:

  • työllä ansaittu toimeentulo on riittävä ja oikeudenmukainen suhteessa muihin
  • työhön kohdennetut resurssit ovat riittävät ja jakautuvat oikeudenmukaisesti
  • työtä tekevä ihminen voi vaikuttaa työhön ja toimia täysvaltaisena työyhteisönsä jäsenenä sekä kiinnittyä työn kautta yhteiskuntaan sen arvostettuna jäsenenä
  • työ on merkityksellistä sitä tekeville, tarjoaville ja siitä hyötyä hakeville ihmisille
  • työ tuottaa hyvinvointia ja turvaa globaalisti niin työtä tekevälle ihmiselle, työyhteisölle kuin yhteiskunnille.

Sivistys merkitsee jatkuvaa tiedollista kasvua ja henkistä kehitystä, jonka johdosta ihminen kykenee pitämään huolta itsestään, muista ja ympäristöstä. Vallitsevat kriisit haastavat kysymään, miten ihmiskunta on sivistystehtävässä onnistunut. Ihmislajin kehittymisen tarve on ilmeinen.

Minnaa ajaa uteliaisuus siitä, miten sivistyksen filosofiaa voidaan hyödyntää käytännössä työelämän sosiaalisen kestävyyden parantamiseksi. Tässä työelämäsivistystä käsittelevässä blogissa voit tutustua hänen ajatuksiinsa työelämän, työyhteisöjen ja johtamisen kehittämisestä.

Enter your keyword